Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko Właściwość sądu  Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania spraw o alimenty jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest zarówno sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i sąd I instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona do alimentów. Wybór sądu należy do [...]
Czytaj więcej

Rozwód z obywatelem innego kraju

Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Właściwość miejscowa sądu Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z [...]
Czytaj więcej

Rozwód i separacja a upadłość jednego z małżonków

  Odpowiedzialność za długi upadłego eksmałżonka Orzeczenie rozwodu i separacji pomiędzy małżonkami powoduje, że pomiędzy nimi powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Nie zawsze jednak będzie ona skuteczna w stosunku do masy upadłości, czyli majątku niewypłacalnego małżonka, który służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Zgodnie bowiem [...]
Czytaj więcej

Witaj na blogu Elegem

Na blogu znajdziesz artykuły związane z tematyką prawną i nie tylko. Zapraszam do czytania i komentowania. Bądź z nami na bierząco!
Czytaj więcej