Rozwód i separacja a upadłość jednego z małżonków

 

Odpowiedzialność za długi upadłego eksmałżonka

Orzeczenie rozwodu i separacji pomiędzy małżonkami powoduje, że pomiędzy nimi powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa.

Nie zawsze jednak będzie ona skuteczna w stosunku do masy upadłości, czyli majątku niewypłacalnego małżonka, który służy zaspokojeniu jego wierzycieli.

Zgodnie bowiem z art. 125 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U.2016.0.2171 t.j.):

„Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Jeśli ww. termin nie zostanie zachowany, cały majątek wspólny małżonków wejdzie do masy upadłości, a wszelkie jego podziały dokonane przez małżonków będą mogły być kwestionowane w toku postępowania upadłościowego. Oznacza to, że udział w majątku wspólnym byłego małżonka upadłego lub też małżonka będącego w separacji z upadłym będzie służył do zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego.

W praktyce może to oznaczać, że nawet mimo rozwodu były małżonek upadłego może odpowiadać za długi eksmałżonka. Może się bowiem zdarzyć, że były małżonek się zadłuży oraz, że w ciągu roku od rozwodu złoży wniosek o upadłość, a jego nowi wierzyciele będą zaspokajani z byłego majątku wspólnego.

Cały majątek wspólny, również należący do małżonka nieobciążonego długami zostanie przeznaczony do zaspokojenia wierzycieli.

W przypadku upadłości konsumenckiej możliwa jest na przykład sytuacja, w której jeden z rozwodników ogłasza upadłość konsumencką, a co za tym idzie, z zobowiązaniami zostaje ten eksmałżonek, który upadłości nie ogłosił. Taka sytuacja może mieć również miejsce, kiedy eksmałżonek już po orzeczeniu rozwodu narobił długów i dopiero po rozwodzie ogłosi upadłość. Wierzyciele w takiej sytuacji będą mogli żądać spłaty od tego, który takiej upadłości nie ogłosił.

 

Autor: Marta Kaczmarczyk, aplikant adwokacki, elegem.pl.
Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą właściciela serwisu elegem.pl

Skomentuj