Zobacz koszyk “Wzór pozwu o przyczynienie się do pokrycia wydatków w okresie ciąży i porodu” został dodany do koszyka.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

50,00  z VAT

Wzór zawiera:

– gotowy pozew ( 3 strony )
– uwagi do wypełnienia pozwu ( 6 stron )
– wypełniony przykładowy wzór pozwu ( 3 strony )

Format: Word *.docx

Kategoria:

Opis

Powyższy wzór pozwu o rozwód adresowany jest do par, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci i pragną rozwodu bez orzekania o winie oraz, które porozumiały się w tej kwestii. Powyższy wzór nie zawiera wniosku o podział majątku czy wniosku w sprawie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Możliwość dokonania podziału majątku przy okazji sprawy rozwodowej istnieje wyłącznie wtedy, gdy strony są zgodne co do składu majątku, jego wartości i sposobu podziału. W przeciwnym wypadku (kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia) sąd okręgowy rozpatrujący pozew rozwodowy nie będzie się sprawą majątku w ogóle zajmował. Dzieje się tak, ażeby małżonkowie chcący zakończyć swoje małżeństwo jak najszybciej, uzyskali rozwód w rozsądnym terminie. Wprowadzenie do sprawy rozwodowej spornej sprawy o podział majątku wydłużyłoby czas oczekiwania na wyrok nieraz o kilka lat. Byli małżonkowie, którzy nie podzielili majątku przy rozwodzie (lub wcześniej) mogą wystąpić z wnioskiem o podział do sądu rejonowego w dowolnie wybranym czasie już po rozwodzie. Ocena, czy podział majątku należy przeprowadzić od razu, czy też po rozwodzie należy do zainteresowanej strony.

Obowiązkiem sądu jest zamieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez byłych małżonków po rozwodzie. Sąd może odstąpić od powyższego rozwiązania tylko wtedy, gdy małżonkowie złożą w tym zakresie zgodne oświadczenia woli i wcześniej dokonali faktycznego podziału mieszkania czyli w sytuacji gdy małżonkowie porozumieli się między sobą w tym zakresie i nie potrzebują wyroku sądu co do tej kwestii.